ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST Zo Heerlijk Rustig per 1 januari 2018

Bed & Breakfast “Zo Heerlijk Rustig” hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B.

 

 1. Algemeen
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast ” Zo Heerlijk Rustig “, Ambachtsring 12, 3981 TA Bunnik.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “Zo Heerlijk Rustig” zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “Zo Heerlijk Rustig” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van Bed & Breakfast “Zo Heerlijk Rustig” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 • Marijke van Werkhoven en Maurice van Montfoort zijn de eigenaars en beheerders van Bed & Breakfast “ Zo Heerlijk Rustig”, verder overwegend aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.
 1. 2Reservering en bevestiging
 • Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “Zo Heerlijk Rustig” worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via Booking.com aangegaan worden.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “Zo Heerlijk Rustig” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief. (uitzondering hierop is een reservering via Booking.com; deze is direct definitief)
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
 1. Betaling particulieren
 • De verblijfskosten in Bed & Breakfast “Zo Heerlijk Rustig” dienen bij aankomst contant te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
 • Bij een reservering vanaf 7 dagen en langer, kan de eigenaar een aanbetaling vragen van
  50% van de overeengekomen huurprijs.
 • De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.

  Betaling zakelijk

 • De verblijfskosten in B&B “Zo Heerlijk Rustig” dienen bij aankomst cash, per pin/creditcard te worden voldaan. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel binnen 14 dagen voldaan te zijn. Bij zakelijke verblijfskosten zijn wij genoodzaakt 6% btw in rekening te brengen. Als zakelijke gast voorzien wij u altijd van een factuur.
 1. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
 • Deze vergoeding bestaat uit:
 1. Tot twee weken voor ingangsdatum is de annulering kosteloos.
 2. Bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
  3. Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 75% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
 3. Bij annulering en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.
 • Het bij punt 2, 3 en 4 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekening nummer: NL61 TRIO 0390 9657 82 ten name van B&B Zo Heerlijk Rustig. U ontvangt indien nodig hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.
 • Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.
 1. Gebruik huurfietsen
 • B&B Zo Heerlijk Rustig heeft 2 leenfietsen voor u klaarstaan. U kunt deze huren voor € 5,00 per fiets per dag. Deze fietsen zijn in goede staat en dienen ook zo te blijven. Gebruik van de fietsen is op eigen risico.
 • Contractant is verplicht de fietsen af te sluiten met de bijgeleverde sloten.
 • Verlies van sleutels is voor kosten van contractant (€ 25,- per sleutel) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.
  Sleutel B&B
  Als gast ontvangt u een sleutel van de B&B. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B.
 • Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken of als u daggast bent vanaf het afgesproken tijdstip.
 • Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn of als u daggast bent op het afgesproken tijdstip.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Wanneer bij incheck gebruikt gemaakt wordt van het sleutelkastje, dan dient huurder de verstrekte code geheim te houden. Betaling dient uiterlijk bij uitcheck te plaats te vinden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

 

 

 

 

Ontbijt

 • Het ontbijt wordt in overleg tussen 7.00 en 11.00 uur geserveerd.

 

Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
 • Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
 • Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen op het eigen terrein van de Bed & Breakfast, voor zover er ruimte is.
 • Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
 • Huisdieren zijn in Bed & Breakfast “Zo Heerlijk Rustig” in overleg toegestaan.
 • Roken in Bed & Breakfast “Zo Heerlijk Rustig” is niet toegestaan, indien eigenaar ontdekt na vertrek van de gasten dat er toch gerookt is, geldt er per omgaande een boete van 250 euro.
 • Gebruik Wellness Centre is voor eigen risico. Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor correct gebruik van de sauna en whirlpool. Zij dienen zich te houden aan de gebruiksaanwijzing, zoals hen ter beschikking gesteld via uitleg van de eigenaar en zoals beschreven in het huisreglement en de handleiding welke in de B&B te vinden is.
 • Bij schade toegebracht door oneigenlijk gebruik van het Wellness Centre en overige inboedel (inclusief bad- en bedlinnen), zal deze per omgaande verhaald worden op de huurder.